Vimeo videospillere for kommunikasjons- og sosiale medium video

Gode tekstar er essensielt for å nå fram med bodskapen din. Me hjelper deg å skrive alt frå pressemeldingar og artiklar til innhald på nettsider og i sosiale medium. Me tilbyr også rådgiving innan tekst og formidling.

Me kan også bidra med kommunikasjonsrådgjeving om kva saker du bør fronte i media, kva kanalar du bør velje eller kva tidspunkt du skal fortelje om noko nytt. Me lagar gode PR-strategiar saman med deg som kunde og sikrar at sakene dine blir presentert for media på ein god måte.

Hjå oss kan du også få kurs eller workshop innan mediekontakt/PR eller sosiale medium. Me tilpassar kurs etter dine behov og utfordringar.

Treng du éin, tre eller 30 gode tekstar?
Ta kontakt for meir informasjon og bestilling!
Ta kontakt med oss