Om oss

Omega 365 Design jobbar fram målretta løysingar for digitale og trykte flater. Me tilbyr kundane våre design og kommunikasjonstenester som produksjon av nettsider og reklamemateriell. Etter mange år i bransjen har me opparbeida oss god erfaring med PR- og kommunikasjonsarbeid, der medietrening og rådgjeving inngår. Me tilbyr òg innhaldsproduksjon for nettsider og magasin og sosiale medium.

Sidan 2015 har me vore del av Omega-konsernet som har meir enn 20 dotterselskap på lokasjonar rundt om i verda. Omega 365 Design står òg for design- og kommunikasjonsarbeidet for morselskapet.

Bilde av Astrid, Judith, or Maria
Bilde av Erich, Irene, og Terje

Me brenn for godt design og tydeleg kommunikasjon. Det har me gjort heilt sidan bedrifta starta som Norsk Plan i 1997. I september 2018 bytte me namn til Omega Design frå tidlegare Filter design & kommunikasjon. I mai 2021 bytta heile Omega-konsernet navn til Omega 365, og dermed blei me Omega 365 Design.

Omega 365 og Omega 365 Design har hovudkontor i Ølensvåg i Vindafjord. Me har i tillegg kontor i næringshagane på Sand.