Visuell identitet for Kulturlokomotivet

Visuell identitet for Kulturlokomotivet

Omega Design utarbeida den visuelle identiteten til Kulturlokomotivet der me spelar på namnet til organisasjonen

Kulturlokomotiveter ein frivilleg organisasjon som jobbar for å fremje gode kulturtilbod i Etne.Organisasjonen hadde behov for logo, og me i Omega Design stilte med hjelp i form av grafiskdesign. Logoen som vart utarbeida spelar på namnet til organisasjonen, ogkommuniserer klart og tydeleg bokstavane i namnet deira.