Profiloppdatering for Skattkammeret Suldal

Profiloppdatering for Skattkammeret Suldal

Logo og profil i ny, moderne drakt.

Me har fornya profilen til Skattkammeret Suldal. Suldal ynskjer å styrke posisjonen sin både som reiselivskommune, og som ein attraktiv kommune for rekruttering av både nye innbyggjarar og bedrifter. Difor satsar no kommunen på å modernisere uttrykket sitt, og ikkje minst gjennomføre ein tydeleg kommunikasjon i alle kanalar.

I dette arbeidet har me oppgradert logo og dei grafiske elementa i profilen, og har i tillegg utvikla eit tag-element som styrkar merkevarebygginga. Skattkammeret Suldal skal vere lett å kjenne igjen, om det er stillingsannonser, sosiale medium eller trykt materiell.

I samband med fornyinga av profilen har me også fått utvikla nye digitale kanalar for reiselivssatsinga i kommunen. Sjå dei nye nettside til Visit Suldal.