Tempo nummer 1, 2017

Tempo nummer 1, 2017

Tempo er næringmagasinet for Etne og Vindafjord som tek for seg tema som jobb, næring, bustad og fritid. Sjå siste utgåve her.

I denne utgåva av næringsmagasinet Tempo kan du lese om draumetomtene på Fitja i Etne, femte generasjon som steppar inn i eigarrolla på Etne Service Senter, den nye turvegen mellom Ølen og Etne, og kvite englar i lære på sjukeheimen i Vats. Få og med deg portrettet om Per Berge, som kombinerer jobben som eigedomsutviklar og hobbyen som geitebonde. Sjå heile magasinet her.

Magasinet går ut i postkassane i Etne og Vindafjord denne veka, og blir delt ut på næringslivsarrangementet, NæringsGiv på Olalia, torsdag 27. april.

Vågar å satsa: Saman med Hatteland går Etne Sparebank inn som medeigar i Heimdal Forrvaltning AS. Les heile saka i magasinet.