Nettside for Fikse Næringsutvikling

Nettside for Fikse Næringsutvikling

Fikse Næringsutvikling fungerer som eit talerøyr for næringslivet i Vindafjord og Etne - for å synleggjere jobben treng dei ei god, funksjonell nettside.

Fikse Næringsutvikling er ei næringsforeining eigd av bedriftene i Etne og Vindafjord. Dei er talerøyr for næringslivet og jobbar for eit sterkt bedriftsnettverk lokalt. I tillegg jobbar Fikse for tilflytting av kompetanse ved å synleggjera næringslivet, jobbmoglegheiter og attraktive buområde.

Det viktige for Fikse var å få ei nettside som kommuniserer kva tenester dei tilbyr.