Nettside for Hamre

Nettside for Hamre

Får fram dei unike produkta for hus og hage på nett.

Familiebedrifta Hamre i Etne starta opp i 1920 med produksjon av ljåar, sigd og knivar. I dag er dei ei moderne bedrift som i tillegg til leveransar og løysingar til balkongar, rekkverk og trapper retta mot entreprenørar og andre profesjonelle aktørar, og har eit stort utval av hage- og interiørprodukt. Hamre ønskjer å gjere interiørprodukta lettare tilgjengeleg med oversiktelege presentasjonar av produkta deira, som syner spesifikasjonar og bilete av kvart produkt.

Nettsida vart utvikla i tett dialog med Hamre - takk for god prosess og godt samarbeid!