Materiell til konferansen Prosjekt Norge

Materiell til konferansen Prosjekt Norge

Saman med Omega utvikla me brosjyre, rollup og presentasjonar.

I samarbeid med morselskapet, Omega, laga me brosjyre, rollup og presentasjonar som dei skulle ta med seg på konferansen Prosjekt Norge. Med i utarbeidinga av brosjyren var utvikling av produktidentitet for nye Pims365 - ei skyløysing som er skreddarsydd for bygg- og anleggsbransjen. Me takkar for godt samarbeid!