Mockup av brosjyren

Materiell til konferansen Prosjekt Norge

Saman med Omega utvikla me brosjyre, rollup og presentasjonar.

I samarbeid med morselskapet, Omega, laga me brosjyre, rollup og presentasjonar som dei skulle ta med seg på konferansen Prosjekt Norge. Med i utarbeidinga av brosjyren var utvikling av produktidentitet for nye Pims365 - ei skyløysing som er skreddarsydd for bygg- og anleggsbransjen. Me takkar for godt samarbeid!

Mockup av rollup
Bilde av Jan Christian Brataas med standen

I samarbeid med morselskapet, Omega, laga me brosjyre, rollup og presentasjonar som dei skulle ta med seg på konferansen Prosjekt Norge. Med i utarbeidinga av brosjyren var utvikling av produktidentitet for nye Pims365 - ei skyløysing som er skreddarsydd for bygg- og anleggsbransjen. Me takkar for godt samarbeid!

Mockup av rollup
Bilde av Jan Christian Brataas med standen

Desse jobba med dette prosjektet:
Erich Monteiro
Erich Monteiro
Grafisk designar og web-utviklar
erich@omegadesign.no(+47) 951 64 082