Nettside og visuell identitet til Tomteselskapet Etne

Nettside og visuell identitet til Tomteselskapet Etne

For Tomteselskapet Etne er det viktig å vise fram mangfaldet av tomter i området - dette skal vise igjen på nettsida og vere samsvar med den visuelle profilen.

Omega Design utvikla ny nettside for Tomteselskapet Etne, der utgangspunktet var legge til rette for at publikum får god og utfyllande informasjon om tilgjengelege tomter i Etne. Då me utarbeida logoen og den visuelle identiteten var tanken at den skulle seie noko om at Tomteselskapet Etne er framtidsretta og har eit mål om at fleire folk skal kunne busetje seg på bygda.

Ta ein kikk på den nye nettsida.

Me takkar for oppdraget!