Brødrene Selvik med ny nettside

Brødrene Selvik med ny nettside

Den Sauda-baserte entrepenørbedrifta ønskte å vise fram bredden i tenestene sine på nett, samt gjere seg lettare tilgjengelig for potensielle kundar.

Brødrene Selvik var klare for å bli synlege også på nett. På nettsida viser dei fram spennet i tenestene der dei kan tilby alt frå jobbar innan bygg og betong, blandeverk, grunnarbeid, sandtak, og verkstad. Dei hadde og eit behov for ei fleksibel løysing for å legge ut nyhende på nett, der dei vekentlege nyhendeoppdateringane er knytta opp mot sosiale medium. Med gode bilete, ryddig oppsett, og konsise tekstar kommuniserer nettsida hovedlinjene til bedrifta, samt gir brukaren moglegheit til å lett kontakte dei.

Ta ein kikk på nettsida her.

Me takkar for oppdraget og ønsker Brødrene Selvik lykke til vidare!