Bind saman E134

Bind saman E134

Me har laga brosjyre og oppretta Facebook-side for E134 Haukelivegen for å synleggjera utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23.

Selskapet E134 Haukelivegen er for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. Målet er å sikre ein god og vintertrygg fjellovergang til stadig fleire målgrupper. I tillegg jobbar selskapet for å fremje interessene til viktige sidegreiner til transportkorridoren.

Me har laga brosjyre og oppretta for å synleggjera denne jobben. I den nye brosjyren kan du lese meir om kva E134 Haukelivegen meiner er viktig å prioritere for å sikre ein moderne og vintersikker fjellovergang. Både brosjyren og Facebooksida blir viktig for å dele kunnskap og informasjon med andre som også er interesserte i utviklinga av E134. På Facebook-sida bidreg me og med tekstarbeid.