Skal Etne og Vindafjord bli ein kommune?

Me laga informasjons-brosjyre om eventuell kommunesamanslåing for kommunane.

19. august 2016

Innbyggjarane i desse kommunane kan vera med å påverke via folkemøte og ved å bruke røysteretten 26. September. Omega Design fekk jobben med å utforma og spissa bodskapet for informasjons-brosjyren i tett samarbeid med oppdragsgjevar.

Me takkar for oppdraget!