Nettside for Wyller

Sorenskriver og forattar Christian Fr Wyller er ute med ny nettside som syner informasjon om kunnskap, tenester og bøkene hans fram.

28. februar 2017

Den nye nettsida er ein samlingsplass for informasjon om dei forskjellige tenestene og bøkene Wyller kan tilby.

Som dommar, jurist, føredragsholdar, sorenskriver og forfattar innan tema som bustadsrett og voldgift, var behovet ei nettside som samlingsstad for forenkla informasjon om tenestene og bøkene. Me fekk vere med å setje opp nettsida og lage designet.

Ta ein kikk på nettsida her.