Mockup av nettsida

Nettside for Ryfylke IKS

Me har laga ny nettside for Ryfylke IKS

Ryfylke Interkommunale Selskap (Ryfylke IKS) står bak Merkevara Ryfylke og nettstaden .

Dei var nå klare for å samla Ryfylke IKS, Ryfylkealliansen og Ryfylkefondet under ein felles paraply og felles nettside, for å bli meir tilgjengelege og synlege både blant næringsliv, politikarar, innbyggjarar og besøkande.

Me har i tett dialog med Ketil Barkved i Ryfylke IKS, bygt opp ei nettside der det skal vera lett å få tilgang til aktuelle nyhende, kontaktpersonar eller informasjon som er nyttig dersom du er interessert i besøkja regionen.

I tillegg har me forenkla profilmanualen for Merkevara Ryfylke, slik at det skal vera lett for medlemmer å vite korleis dei skal bruke Ryfylke-taggen i profilering via eigne kanalar, og korleis ein ikkje skal gjera det.

Astrid Eidhammer Hjelmeland
26/9/2016
Astrid Eidhammer Hjelmeland