Mockup av nettsida

Enkelt å finne hyttetomt i Sauda

hytterisauda.no er ei felles plattform som syner tomtemoglegheitene i Sauda.

Sauda Ferie & Fritid, Sauda Vekst og hytteutbyggarar har lansert ei nettside for marknadsføring av ledige hyttetomter i kommunen.

Hyttesatsinga føregår i sju dalføre der fleire grunneigarar og utbyggarar er involverte. På hytterisauda.no vil ein lett kunne navigere seg rundt i dei ulike dalføra og finna ledige tomter.

Me har fått jobba tett med aktørane for å finne fram til ei løysing som får fram dei gode tilboda ein har i kommunen.

Takk for samarbeidet og lykke til med tomtesalet!

Astrid Eidhammer Hjelmeland
13/9/2017
Astrid Eidhammer Hjelmeland