Mockup av brosjyren

Brosjyre for Alfa Stålenterprise AS

Saman med Alfa Stålenterprise AS utvikla me ein brosjyre der designet spelar på den grafiske profilen deira, samt bransjen dei jobbar i.

Stålspesialisten held til på Raglamyr i Haugesund, og dei tilbyr eitbredt utval av tenester i heile regionen. 

Med brei erfaring og leveransar innan store stålbygg ogstålkonstruksjonar såg dei behovet for å presentere tenestene i ein brosjyre.

Saman med kunden utvikla me brosjyren der designet spelar på den grafiske profilendeira, samt bransjen dei jobbar i, der målet er å syne fram tenestene deitilbyr som regional stålentreprenør.

Me takkar for jobben!

Sjå brosjyren her.

Maria Djuve Vågen
2/11/2016
Maria Djuve Vågen