Open Søknad

Omega 365 Design er eit lokalt design- og kommunikasjonsbyrå som har hovudkontor i Ølensvåg, med avdelingskontor i Haugesund og på Sand. Me utviklar og designar blant anna nettsider, appar, visuelle profilar, reklamemateriell og film. Me tilbyr kommunikasjonsrådgjeving, PR-arbeid og tekstproduksjon til nett og sosiale medium, i tillegg til kursing, med mål om å gjera kundane våre meir synlege i marknaden.

Me er alltid interessert i å knytte kontakt med nye spanande folk. Send oss gjerne ein open søknad og fortel litt om kvifor du passar hjå oss.

Alle søknadar vil bli  behandla konfidensielt.

Ønskjer du å søkja jobb hjå oss?

Klikk deg vidare via linken og fyll ut profil på jobbportalen til Omega 365.
Alle søknadar blir behandla etter kvart som dei kjem inn.
Viss du har spørsmål om stillinga kan du ta kontakt med dagleg leiar Astrid.

Bilde av Astrid Eidhammer Hjelmeland
Astrid Eidhammer Hjelmeland
(+47) 971 94 788astrid@omegadesign.no