Ledige stillingar
Game of Skills

Omega 365 Design er eit lokalt design- og kommunikasjonsbyrå som har hovudkontor i Ølensvåg, med avdelingskontor i Haugesund og på Sand. Me utviklar og designar blant anna nettsider, appar, visuelle profilar, reklamemateriell og film. Me tilbyr kommunikasjonsrådgjeving, PR-arbeid og tekstproduksjon til nett og sosiale medium, i tillegg til kursing, med mål om å gjera kundane våre meir synlege i marknaden.

Game of Skills er eit prosjekt som synleggjer jobbmoglegheitene som finst i Etne og Vindafjord, og koplar arbeidssøkjarar til det lokale næringslivet. Les meir om Game of Skills her. Omega 365 Design er i vekst og har mange spennande prosjekt på blokka framover, og derfor har me valgt å vere ein del av Game of Skills i år også. Me ønsker i utgangspunktet å ansette nokon i fast stilling, men vil veldig gjerne også høyre frå deg som søker sommarjobb eller andre typar engasjement.

Me ser etter potensielle nye arbeidstakarar innan desse tenesteområda:

Kommunikasjonsmedarbeidar

Som kommunikasjonsmedarbeidar i Omega 365 Design vil du vera ein del av kommunikasjonsavdelinga vår, som jobbar med mange spennande og varierte kundar.

Me ser etter deg som:

 • Er sjølvgåande, strukturert og proaktiv
 • Likar å jobbe i team
 • Er løysingsorientert
 • Kan skriva gode kommersielle og redaksjonelle tekstar, samt har evne til å forenkla det komplekse
 • Er god på historieforteljing

Har du erfaring med å ta bilete er det eit pluss.

Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning innan journalistikk, medier og kommunikasjon eller anna relevant utdanning.
 • Arbeidserfaring innan kommunikasjons- og innhaldsarbeid.
 • God i engelsk, nynorsk og bokmål.

Som kommunikasjonsmedarbeidar i Omega 365 Design vil du:

 • Produsera innhald for kundane våre
 • Jobba tett saman med designarar, rådgjevarar, filmprodusentar og marknadsførarar
 • Produsera redaksjonelle saker, saker til nettsider, pressemeldingar og andre tekstar
 • Produsera innhald i form av foto, salstekstar, filmsnuttar og liknande til nettsider, sosiale medium, trykte flater o.l.
 • Gjere omsetjingsarbeid

Er du målretta, har kommersiell teft, er sjølvgåande og er glad i å skriva, så kan dette vera midt i blinken for deg!

Send søknad

Filmprodusent/filmjournalist

Me får stadig fleire oppdrag på film og ønskjer å styrka filmteamet vårt.

Me ser etter deg som:

 • Er glad i utfordringar
 • Har ei brennande interesse for film og foto
 • Er nysgjerrig og sjølvgåande
 • Opptatt av kvalitet i alle ledd av filmproduksjon
 • Har ein kreativ og visuell forteljarstil, med sterk evne til å formidla idear til kunder

Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning innan filmproduksjon, filmjournalistikk eller anna relevant utdanning
 • Arbeidserfaring med film-/TV-bransjen

Som filmprodusent/filmjournalist i Omega 365 Design vil du jobbe med:

 • Planlegging og regi
 • Filming på mange ulike lokasjonar
 • Redigering og ferdigstilling
 • Lyd og lys
 • Mange ulike filmproduksjonar som direktesendingar, profileringsfilmar, reportasjar, sosiale medium osv.
 • Adobe Premiere Pro og eventuelle andre relevante program

Har du også erfaring med animasjon, filming i studio og/eller reklame er det eit pluss.

Send søknad

Designar

Me ser etter ein allsidig designar med stor interesse for faget, som kan skapa gode visuelle løysingar for kundane våre. Me søkjer deg med sterk digital kompetanse, eit godt visuelt auge og god visuell formidlingsevne.

Me ser etter deg som:

 • Er opptatt av å skapa brukarvennlege løysingar
 • Kan designa både innan gitte rammer og skape eige uttrykk
 • Likar å jobba med fleire oppgåver samstundes og handterer stress på ein god måte
 • Er interessert i ny teknologi, trendar og sosiale medium
 • Er godt kjent med Adobe Creative Cloud (InDesign, Illustrator og Photoshop, men og gjerne Animate, XD, After Effects m.m.) og andre relevante verktøy
 • Jobbar strukturert og effektivt
 • Likar å ta initiativ, er løysingsorientert og har god tilpassingsevne
 • Samarbeider godt med andre

Det er ein fordel om du har erfaring med UX-design, illustrasjon, animasjon, digital marknadsføring og/eller Webflow.

Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning innan grafisk design, reklame, visuell kommunikasjon eller tilsvarande.
 • Relevant arbeidserfaring.

Som designar i Omega 365 Design vil nokre av dine arbeidsoppgåver vera å:

 • Utvikla heilskaplege konsept og kampanjar
 • Designa for både trykte og digitale flater
 • Følgja reglane for universell utforming
 • Jobba med store og små prosjekt med varierande tidsfristar
Send søknad

Prosjektleiar

Me søkjer etter ein omgjengeleg, serviceinnstilt og positiv prosjektleiar, som har erfaring frå reklame- eller innhaldsbyrå.

Me ser etter deg som:

 • Har god erfaring med å leia prosessar frå A til Å
 • Har god forståing av økonomi og framdrift i prosjekt
 • Er strukturert og held roen i hektiske periodar
 • Har god forståing av digitale prosessar
 • Er glad i å samarbeida og vere ein del av eit team
 • Vil vera ein sparringpartnar på strategi og vegval i prosjekta
 • Har kunden sitt behov i fokus

Kvalifikasjonar:

 • Høgare relevant utdanning
 • Arbeidserfaring frå reklame- eller innhaldsbyrå

Me kan tilby deg:

 • Ein spennande arbeidsplass med mange flinke kollegaer som har ulik kompetanse
 • Varierte og interessante arbeidsoppgåver
Send søknad

Ønskjer du å søkja jobb hjå oss?

Klikk deg vidare via linken og fyll ut profil på jobbportalen til Omega 365.
Alle søknadar blir behandla etter kvart som dei kjem inn.
Viss du har spørsmål om stillinga kan du ta kontakt med dagleg leiar Astrid.

Bilde av Astrid Eidhammer Hjelmeland
Astrid Eidhammer Hjelmeland
(+47) 971 94 788astrid@omegadesign.no