Tar tempen på næringslivet i Etne og Vindafjord

Tar tempen på næringslivet i Etne og Vindafjord

Tempo er næringslivsmagasinet for Etne og Vindafjord. Omega Design står for innhald og design i tett samarbeid med avsendar Fikse Næringsutvikling.

Tempo er eit næringsmagasin for Etne og Vindafjord, som kom ut fyrste gong hausten 2014 for Fikse Næringsutvikling. Omega Design står for innhald, foto og design, og me samarbeidar tett med både Medvind24 og lokale fotografar. Magasinet blir gitt ut med faste mellomrom, og speglar saker frå næringslivet og livet i dei to kommunane. Me i Omega Design har vore med sidan starten og dette er eit produkt me likar å laga. Det er kjekt å engasjera seg i det lokale!

Her kan du lese magasinet.