Bilde av prospektet

Marknadsføringsmateriell for Roastrand

For å informere om Roastrand, trong Vindafjord Tomteselskap ein visuell presentasjon av feltet og fordelane ved å bu der, samt ein visuell profil som skapar attkjenningseffekt

Roastrand er eit nytt byggjeprosjekt på Roa-feltet i Ølen, Rogaland. Her skal det byggjast leiligheiter og einebustadar til både småbarnsfamiliar, eldre og par.  I samanheng med dette prosjektet trong Vindafjord Tomteselskap eit prospekt  å vise til potensielle busetjerar fordelane ved å bu på feltet og ein oversikt over bustadane. Omega Design fekk utvikle designet for prospekt, flyers, og skilt i tråd med den visuelle profilen.

Sjå heile prospektet her.

Bilete av utdrag frå prospektet.
Utdrag frå prospektet.
Bilete av stand for Roastrand.
Flott stand for Roastrand.

Me takkar Vindafjord Tomteselskap for at me fekk vere med på prosjektet!

Roastrand er eit nytt byggjeprosjekt på Roa-feltet i Ølen, Rogaland. Her skal det byggjast leiligheiter og einebustadar til både småbarnsfamiliar, eldre og par.  I samanheng med dette prosjektet trong Vindafjord Tomteselskap eit prospekt  å vise til potensielle busetjerar fordelane ved å bu på feltet og ein oversikt over bustadane. Omega Design fekk utvikle designet for prospekt, flyers, og skilt i tråd med den visuelle profilen.

Sjå heile prospektet her.

Bilete av utdrag frå prospektet.
Utdrag frå prospektet.
Bilete av stand for Roastrand.
Flott stand for Roastrand.

Me takkar Vindafjord Tomteselskap for at me fekk vere med på prosjektet!

Desse jobba med dette prosjektet:
No items found.