Mockup av profilhåndboken

Redesign og rådgjeving til Hjelmeland Sparebank

Redesigna logo satt i system.

For Hjelmeland Sparebank jobba me med å redesigne logoen. Me laga malar og retningslinjer for marknadsføring på trykk og digitalt som skal bidra til å fremje banken sine tenester. I samband med oppgraderinga bisto me med rådgjeving innan kommunikasjon og tekst, og var med å videreutvikle slagordet deira.

Me vil takke Hjelmeland Sparebank for jobben!

For Hjelmeland Sparebank jobba me med å redesigne logoen. Me laga malar og retningslinjer for marknadsføring på trykk og digitalt som skal bidra til å fremje banken sine tenester. I samband med oppgraderinga bisto me med rådgjeving innan kommunikasjon og tekst, og var med å videreutvikle slagordet deira.

Me vil takke Hjelmeland Sparebank for jobben!

Desse jobba med dette prosjektet:
No items found.