Mockup av brosjyren

Prosjektbrosjyre for Statens Vegvesen

Brosjyren informerer lokalbefolkninga om prosjektstart og korleis dette kjem til å påverka lokalmiljøet.

Statens Vegevesn startar i november med gang- og sykkelvegprosjektet på E134 mellom Ølen og Ølensvåg. 

Me har utarbeida brosjyre for Statens Vegvesen i samarbeid med Medvind24 der du kan finna meir informasjon og detaljar om vegprosjektet.

Les om gang- og sykkelvegprosjektet på E134 mellom Ølen og Ølensvåg her.

Statens Vegevesn startar i november med gang- og sykkelvegprosjektet på E134 mellom Ølen og Ølensvåg. 

Me har utarbeida brosjyre for Statens Vegvesen i samarbeid med Medvind24 der du kan finna meir informasjon og detaljar om vegprosjektet.

Les om gang- og sykkelvegprosjektet på E134 mellom Ølen og Ølensvåg her.

Desse jobba med dette prosjektet:
No items found.