Mockup av programvareprodukta

Produktdesign for Promineo

Omega Design utvikla identiteten til programvareprodukta til Etnebaserte Promineo

Promineo er eit programvareselskap som utviklar prosjektstyrings-system for den nasjonale og internasjonale marknaden. Dei driv med sal og vidareutvikling av produkta sine frå hovudbasen i Etne.

Omega Design utvikla identitet og design av produkta. Her var fargar, design og typografi på pakninga sett i saman med mål om eit enkelt, profesjonelt design. 

Promineo er eit programvareselskap som utviklar prosjektstyrings-system for den nasjonale og internasjonale marknaden. Dei driv med sal og vidareutvikling av produkta sine frå hovudbasen i Etne.

Omega Design utvikla identitet og design av produkta. Her var fargar, design og typografi på pakninga sett i saman med mål om eit enkelt, profesjonelt design. 


Desse jobba med dette prosjektet:
No items found.