Mockup av nettsida

Nettsider for Ola Fisketjøn AS

Bygger tett dialog med kunde.

Gode nettsider der ein kan få vise fram kompetanse og produkt bedrifta kan tilby er viktig, også for ein maskinentrepenør som Ola Fisketjøn AS. Me fekk lage nye nettsider for selskapet, som no kan sjå tilbake på 60 år i bransjen. Ola Fisketjøn tar oppdrag både for private og offentlege kundar. Dei meiner tett dialog med kunden er viktig, og ynskjer difor å bygge opp gode kommunikasjonskanalar, deriblant ei lett oversiktleg nettside.

Me gratulerer med nye nettsider - og ynskjer lukke til vidare!

Gode nettsider der ein kan få vise fram kompetanse og produkt bedrifta kan tilby er viktig, også for ein maskinentrepenør som Ola Fisketjøn AS. Me fekk lage nye nettsider for selskapet, som no kan sjå tilbake på 60 år i bransjen. Ola Fisketjøn tar oppdrag både for private og offentlege kundar. Dei meiner tett dialog med kunden er viktig, og ynskjer difor å bygge opp gode kommunikasjonskanalar, deriblant ei lett oversiktleg nettside.

Me gratulerer med nye nettsider - og ynskjer lukke til vidare!


Desse jobba med dette prosjektet:
No items found.