Mockup av nettsida

Mitt Ryfylke satsar på nett

Me har laga nettside for magasinet Mitt Ryfylke

Det regionale profilmagasinet Mitt Ryfylke har no ei levande nettside der dei gode reportasjane frå magasinet får boltre seg. Her vil du finne både reportasjar, kommentarstoff og portrett frå magasinet. På nettsidene vil du og lett finne ei god oversikt over dei magasina som er gitt ut.

Magasinet blir produsert av Omega Design, i samarbeid med Ryfylkealliansen. Målet er å spegle det indre liv i dei seks ryfylkekommunane, samstundes som me viser oss fram som ein attraktiv region å både bu og arbede i. Magasinet Mitt Ryfylke er blitt ein viktig del av merkevareprosjektet Ryfylke.

Magasinet har festa seg som ein god kommunikasjonskanal for regionen.

Mitt Ryfylke vil vere med på å bygge ein sterk Ryfylkeregion - bli med på reisa!

Det regionale profilmagasinet Mitt Ryfylke har no ei levande nettside der dei gode reportasjane frå magasinet får boltre seg. Her vil du finne både reportasjar, kommentarstoff og portrett frå magasinet. På nettsidene vil du og lett finne ei god oversikt over dei magasina som er gitt ut.

Magasinet blir produsert av Omega Design, i samarbeid med Ryfylkealliansen. Målet er å spegle det indre liv i dei seks ryfylkekommunane, samstundes som me viser oss fram som ein attraktiv region å både bu og arbede i. Magasinet Mitt Ryfylke er blitt ein viktig del av merkevareprosjektet Ryfylke.

Magasinet har festa seg som ein god kommunikasjonskanal for regionen.

Mitt Ryfylke vil vere med på å bygge ein sterk Ryfylkeregion - bli med på reisa!


Desse jobba med dette prosjektet: