Mockup av magasinet

Magasin til Røldalsmarknaden

I samarbeid med leiinga for Røldalsmarknaden utvikla Omega Design marknadsmagasin til Røldalsmarknaden i 2015. Omega Design stod for konsept, utforming og produksjon.

Omega Design fekk ta steget med å utvikle eit nytt marknadsmagasin for Røldalsmarknaden. Ved å gå frå avis til magasinformat får ein løfta både innhald og og lesaropplevinga og auke levetida for produktet. Magasinet viser fram kva som rører seg under den tradisjonelle marknaden, kven publikum kan møte under marknaden, men ikkje minst fungerer magasinet som ein spegel for å vise fram bedrifter og eldsjeler i Røldalssamfunnet.

Me har hatt heile ansvaret for produksjonen, med redaktøransvar, journalistisk arbeid, foto og design av magasinet. Me har også ansvaret for produksjon og dialog med trykkeriet. Magasinet vart distribuert i heile ni kommunar og hadde eit opplag på 17 000.

Omega Design fekk ta steget med å utvikle eit nytt marknadsmagasin for Røldalsmarknaden. Ved å gå frå avis til magasinformat får ein løfta både innhald og og lesaropplevinga og auke levetida for produktet. Magasinet viser fram kva som rører seg under den tradisjonelle marknaden, kven publikum kan møte under marknaden, men ikkje minst fungerer magasinet som ein spegel for å vise fram bedrifter og eldsjeler i Røldalssamfunnet.

Me har hatt heile ansvaret for produksjonen, med redaktøransvar, journalistisk arbeid, foto og design av magasinet. Me har også ansvaret for produksjon og dialog med trykkeriet. Magasinet vart distribuert i heile ni kommunar og hadde eit opplag på 17 000.


Desse jobba med dette prosjektet:
No items found.