Mockup av magasinet

Frå avis til magasin

Omega Design fekk jobben med å utvikla magasin for Etnemarknaden 2015

Etnemarknaden har årleg gitt ut marknadsavis i forkant av arrangementet. Marknaden tok i år steget vidare frå avisformat til magasin, og Omega Design fekk jobben med innhald, design, produksjon og distribusjon. Etnemarknaden er Haugalandet si største messe med over 30.000 besøkande årleg – arrangørane har eit stadig fokus på kor viktig det er å få ut god informasjon både i forkant av og under arrangementet. Å sende ut eit markandsmagasin er ei god løysing på dette.

Etnemarknaden har årleg gitt ut marknadsavis i forkant av arrangementet. Marknaden tok i år steget vidare frå avisformat til magasin, og Omega Design fekk jobben med innhald, design, produksjon og distribusjon. Etnemarknaden er Haugalandet si største messe med over 30.000 besøkande årleg – arrangørane har eit stadig fokus på kor viktig det er å få ut god informasjon både i forkant av og under arrangementet. Å sende ut eit markandsmagasin er ei god løysing på dette.

Desse jobba med dette prosjektet:
No items found.