Mockup av magasinet

Spennande historier frå Westcon Gruppen

I samarbeid med Medvind24, laga me magasinet Westcontact.

Westcontact er magasinet for Westcon Gruppen, som blir distribuert i alle postkassar i kommunane der bedrifta har næringsverksemd. Som ein totalleverandør av løysingar, tenester og produkt innan offshore - energi og maritimt næringsliv, er Westcon avhengig av tydeleg kommunikasjon og gode designløysingar for å nå sine tilsette.

Westcon har mange spennande prosjekter på gong på mange forskjellige område, og i samarbeid med Medvind24, som stod for det redaksjonelle innhaldet, viste me fram dei gode historiene gjennom magasinet. Me deska det tospråkelege magasinet etter malen og retningslinjene til Westcon, og omsette all tekst frå norsk til engelsk.

Sjå heile magasinet her:

Me takkar for oppdraget – det har vore eit spennande prosjekt å vere ein del av!

Westcontact er magasinet for Westcon Gruppen, som blir distribuert i alle postkassar i kommunane der bedrifta har næringsverksemd. Som ein totalleverandør av løysingar, tenester og produkt innan offshore - energi og maritimt næringsliv, er Westcon avhengig av tydeleg kommunikasjon og gode designløysingar for å nå sine tilsette.

Westcon har mange spennande prosjekter på gong på mange forskjellige område, og i samarbeid med Medvind24, som stod for det redaksjonelle innhaldet, viste me fram dei gode historiene gjennom magasinet. Me deska det tospråkelege magasinet etter malen og retningslinjene til Westcon, og omsette all tekst frå norsk til engelsk.

Sjå heile magasinet her:

Me takkar for oppdraget – det har vore eit spennande prosjekt å vere ein del av!

Desse jobba med dette prosjektet:
No items found.