Mockup av magasinet

Internmagasin for Westcon

Omega Design designa internmagasinet for Westcon som blei distribuert til alle tilsette i 2014 og 2015

Som ein totalleverandør av løysingar, tenester og produkt innanfor offshore, energi og maritim industriane er Westcon avhengig av tydeleg kommunikasjon og gode designløysingar for å nå sine tilsette.

I samarbeid med Medvind24, som sto for redaksjonelt innhald, fekk Omega Design designe internmagasinet for Westcon Group seinhausten 2014 og våren 2015. Omega Design utforma ny mal basert på tidlegare utgjevingar. For å løfte designet og leseopplevinga, strukturerte me malen og typografien. 

Som ein totalleverandør av løysingar, tenester og produkt innanfor offshore, energi og maritim industriane er Westcon avhengig av tydeleg kommunikasjon og gode designløysingar for å nå sine tilsette.

I samarbeid med Medvind24, som sto for redaksjonelt innhald, fekk Omega Design designe internmagasinet for Westcon Group seinhausten 2014 og våren 2015. Omega Design utforma ny mal basert på tidlegare utgjevingar. For å løfte designet og leseopplevinga, strukturerte me malen og typografien. 


Desse jobba med dette prosjektet:
No items found.