Mockup av facebooken

Tekstarbeid for Facebook-sida Sand i Suldal

Me har laga tekst, bilete og filmsnuttar til Sand i Suldal si Facebook-side.

Sand sentrum er ivekst og ynskjer å skape liv i gatene. I samband med dette ville gjerne Sandsgruppa skape engasjement på Facebook med sida Sand i Suldal, her ynskjerdei å vise fram kva ein kan oppleve og sjå i sentrum. På facebooksida får einvist fram kva butikkar, kafear og kulturinstitusjonar har å tilby, her blir mekjende med bedriftsleiarane, me møter nokre av kundane deira og ser kva produkt dei kan tilby. Gjennom bilete, filmar og tekstar om bedriftene kan publikum fåta del i stemninga i dei sørlandsindsinspirerte gatene på Sand. 

Me har besøktalle bedriftene som er med på Facebook-kampanjen, her har me laga saker, tattbilete og laga filmsnuttar frå kvardagen i bedriftene. Ta gjerne ein kikk innomfor å sjå kva som rører seg på Sand!

Judith Sørhus Litlehamar
12/10/2016
Judith Sørhus Litlehamar