Bilde av Ragnar Fosstveit

Reiselivsbrosjyre for Sauda Ferie & Fritid

Me har jobba med både tekst, omsetting og design på reiselivsbrosjyren til Sauda Ferie & Fritid.

Brosjyren presenterer mykje av det Sauda byr på både til besøkande og fastbuande, frå aktiviteter og overnattingsturar til kart og beskrivelse av sommar- og vinterturar i sju dalføre, i tillegg til dei sentrumsnære turane.

- I vår bransje er det  mykje informasjon me skal nå ut med i fleire kanalar. Difor er det flott å få samla mest mogleg på ein plass både for oss, våre samarbeidspartnerar og ikkje minst dei me skal formidle denne informasjonen til vidare, seier Ragnar Fosstveit i Sauda Ferie & Fritid.

Omega Design har vore med på prosjektet og utforma brosjyren etter mal. Me har og fått jobba med tekst der me har tatt ein språkvask av norsk tekst, og sørga for omsetting av all tekst til engelsk.

Les brosjyren her.

Me takkar for oppdraget!

Terje Hodne
13/10/2016
Terje Hodne