Mockup av profilen

Lanserer Respons24

Vakt og Alarm AS er ute med ny velferdsteknologi. Omega Design har levert profil og marknadsmateriell.

Vakt og Alarm AS er ute med ny velferdsteknologi. Respons24 løysinga er utvikla i samarbeid med Imatis. Resultatet er teknologi og system som sørger for samhandling mellom den enkelte kommune, responssentertenesten, utrykningstenesten og teknisk driftspersonell.

Med mange års erfaring som leverandør av produkt og tenester retta mot helse- og omsorgssektoren, har Vakt og Alarm over 250 kommunar på kundelista. Me ønskjer dei lukke til med satsinga og takkar for oppdraget med profilering av den nye merkevara.

Les meir om velferdsteknologien på facebook og nettsida deira.

Astrid Eidhammer Hjelmeland
23/5/2017
Astrid Eidhammer Hjelmeland