Mockup av nettsida

Ny nettside for Hamre

Får fram dei unike produkta for hus og hage på nett.

Familiebedrifta Hamre i Etne starta oppi 1920 med produksjon av ljåar, sigd og knivar. I dag er dei ei moderne bedrift somi tillegg til leveransar og løysingar til balkongar, rekkverk og trapper rettamot entreprenørar og andre profesjonelle aktørar, og har eit stort utval avhage- og interiørprodukt. Hamre ønskjer å gjere interiørprodukta lettare tilgjengeleg med oversiktelege presentasjonar av produkta deira, som syner spesifikasjonar og bilete av kvart produkt.

Nettsida var utvikla i tettdialog med Hamre - takk for god prosess og godt samarbeid!

Maria Djuve Vågen
15/2/2018
Maria Djuve Vågen