Mockup av logoen

Nettside og logo for Tomteselskapet Etne!

For Tomteselskapet Etne er det viktig å vise fram mangfaldet av tomter i området - dette skal Vise igjen både på nettsida og i den visuelle profilen.

Omega Design utvikla ny nettside for Tomteselskapet Etne, der utgangspunktet var legge til rette for at publikum får god og utfyllande informasjon om tilgjengelege tomter i Etne. Då me utarbeida logoen og denvisuelle identiteten var tanken at den skulle seie noko om at Tomteselskapet Etne er framtidsretta og har eit mål om at fleire folk skal kunne busetje seg på bygda.

Ta ein kikk på den nye nettsida her.

Me takkar for oppdraget!

Maria Djuve Vågen
12/8/2016
Maria Djuve Vågen