Mockup av nettsida

Nettside for Wyller

Den nye nettsida er ein samlingsplass for informasjon om dei forskjellige tenestene og bøkene Wyller kan tilby.

Som dommar, jurist, føredragsholdar, sorenskriver og forfattar innan tema som bustadsrett og voldgift, var behovet ei nettside som samlingsstad for forenkla informasjon om tenestene og
bøkene. Me fekk vere med å setje opp nettsida og lage designet.

Ta ein kikk på nettsida her.

Maria Djuve Vågen
22/2/2017
Maria Djuve Vågen