Mockup av nettsida

Nettside for Rymat

Skapar engasjement og interesse for lokale råvarer og produsentar frå Ryfylke.

Rymat ynskjer å skape engasjementog interesse for lokale råvarer og matprodusentar frå Ryfylke. Nettverket sombestår av heile 15 lokale bedrifter hadde eit behov for å bli meir synlege pånett, det har dei løyst ved å lansere ei felles nettside, samstundes som dei oger aktive under ein felles paraply i sosiale medium. Nettsida som er laga isamarbeid med oss i Omega Design gir god og oversiktleginformasjon om dei ulike produsentane og formålet til Rymat.

Dagleg leiar iRymat, Cathrine Vierli Selvaag brenn for at produsentane skal kunne deleerfaringar og kompetanse, samstundes som gjestene i regionen kan oppleve eieksotisk matreise i Ryfylke - og ikkje minst at det skal bli lett å få tak ilokale matprodukt. Dei nye nettsidene gir eit godt utgangspunkt for atnettverket skal oppleve vekst i sal, og ikkje minst bli betre kjent - både iRyfylke og utover regionen sine grenser.

Me ynskjer lukke til medprosjektet - og ikkje minst i finalen i  der fleire avprodusentane er med!

Judith Sørhus Litlehamar
10/1/2018
Judith Sørhus Litlehamar