Bilde av arbeiderar

Brødrene Selvik med ny nettside

I tett samarbeid med Brødrene Selvik har me utvikla og tilpassa nettsida til bedrifta sine behov.

Brødrene Selvik var klare for å bli synlege også på nett. På nettsida viser dei fram spennet i tenestene der dei kan tilby alt frå jobbar innan bygg og betong, blandeverk, grunnarbeid, sandtak, og verkstad. Dei hadde og eit behov for ei fleksibel løysing for å legge ut nyhende på nett, der dei vekentlege nyhendeoppdateringane er knytta opp mot sosiale medium. Med gode bilete, ryddig oppsett, og konsise tekstar kommuniserer nettsida hovedlinjene til bedrifta, samt gir brukaren moglegheit til å lett kontakte dei.

Ta ein kikk på nettsida her.

Me takkar for oppdraget og ønsker Brødrene Selvik lykke til vidare!

Maria Djuve Vågen
13/1/2017
Maria Djuve Vågen